978-613-9-41377-5

Návrh vyhotovenia názornej učebnej pomôcky, Téma: Plasty

Regular price
€35,90
Sale price
€35,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Cieľom tejto publikácie je vytvorenie učebných pomôcok pre vyučovanie predmetu technika, téma plasty a následný prieskum na zisťovanie spätnej väzby pre vytvorené učebné pomôcky. Skúmaný súbor predstavuje 10 učiteľov, ktorý sa zapojili do nášho prieskumu. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, ktorej je venovaná prvá kapitola práce, sme sa bližšie zameriavali na skúmaný subjekt a priblíženie predmetu Technika, ktorý je primárnou vyučovacou jednotkou na ktorej sa budú používať nami vytvorené učebné pomôcky. K teoretickej časti patrí vznik a tvorba plastov. Na konci teoretickej časti práce sme charakterizovali učivo po stránke odbornej a procesuálnej. Kapitoly štyri a päť sú venované návrhu vyhotovenia učebných pomôcok a realizácií prieskumu. V poslednej časti práce sú prezentované výsledky vykonaného prieskumu a z nich prameniace odporúčania pre prax.

Author:

Ján Valúch

Biographie:

Pochádzam z Rajeckých Teplíc, som študentom učiteľstva telesnej a technickej výchovy. Medzi moje záľuby patrí hranie na Drumbľu. Vo voľnom čase som dobrovolník v klube seniorov Nádej v našom meste.

Author:

Petra Kvasnová

Biographie:

Number of Pages:

72

Book language:

English

Published On:

2019-01-11

ISBN:

978-613-9-41377-5

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

Vyučovanie, Vzorkovnica, ISCED 2. Plasty

Product category:

EDUCATION / General