978-613-9-41433-8

Efektívnosť manažmentu vo vybraných krajinách E.U.

Regular price
€45,90
Sale price
€45,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Práca Manažment a efektívnosť vzdelávania vo vybraných štátoch Európskej únie mala za cieľ uskutočniť analýzu používaných manažérskych nástrojov vo vzdelávaní za účelom ich vyhodnotenia a zistenia najefektívnejšieho systému manažmentu vzdelávania. Dôraz sa kládol hlavne na sumarizáciu relevantných poznatkov a teoretických východísk, ktoré sú bežne používané v štátoch EÚ, so zreteľom na obvyklé zákony a nariadenia platné v EÚ a v jednotlivých štátoch. Dôležitou časťou zisťovaní bola analýza vplyvov používaných systémov manažmentu vzdelávania na vybrané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, ktoré už nie je možné nazvať len makroekonomické, ale aj hodnotové po individuálnej stránke a v rámci spoločenského prínosu. Keďže globálne uznesenia a usmernenia Európskej únie sa týkajú všetkých jej štátov, špeciálne sme sa venovali aj obvyklým podporným programom a projektom, ktoré majú jednotliví členovia EÚ k dispozícii.

Author:

Kamila Dolna

Biographie:

Ing. Kamila Dolná je autorom niekoľkých kníh, ktoré sa venujú problematike zdravého spôsobu života, a hlavne podpore súladu života s existenčnými pravidlami. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti vzdelávania, a hlavne v oblasti práve jeho menažmentu, sa rozhodla svoje skúsenosti zosúladiť do knihy: Efektívnosť manažmentu vo vybraných krajinách E.U.

Number of Pages:

216

Book language:

Slovenian

Published On:

2019-03-05

ISBN:

978-613-9-41433-8

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

education, Trends, Teacher, Meditation, self confidence, The main criteria for effective system

Product category:

EDUCATION / Administration