978-613-9-41503-8

Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi

Regular price
€51,90
Sale price
€51,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi istər özünün torpaq-iqlim şəraitinə, istərsədə coğrafi mövqeyinə görə bir sıra əlverişli cəhətlərə malik ərazilərdən hesab olunur. Müasir dövrdə qlobal miqyasda sənayenin sürətli inkişafı və kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi şəraitində təbii komplekslərin, ayrı-ayrı ekosistemlərin, o cümlədən onun vacib komponenti olan torpaq örtüyünün qorunması bütün dünyada olduğu kimi respublikamızda da aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. Ona görə də təsərrüfatın yüksək inkişaf tempini saxlamaqla təbiət-təsərrüfat münasibətlərinin nizamlanması düzgün elmi və elmi-tətbiqi işlərin hazırlanmasını tələb edir. Məhz buna görə də iri çay hövzələri daxilində torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi, torpaq örtüyü üzərində ekoloji nəzarətin təşkili elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, kompleks tədqiqatlar nəticəsində tədqiq edilən ərazinin müasir torpaq-ekoloji şəraiti öyrənilmiş, diaqnostik göstəricilər və ətraf mühit amilləri nəzərə alınmaqla torpaqların bonitirovkası, ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi həyata keçirilmişdir. Əldə olunan nəticələr monoqrafiyada öz əksini tapmışdır.

Author:

Günel Əhmədova

Biographie:

1999-2009-cu illərdə BDU-nun biologiya fakültəsinin bakalavr, magistr və aspirantura pillələrində təhsil almışdır.2009-cu ildə “Torpaqşünaslıq” və “Ekologiya” ixtisaslarında biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.Hal-hazırda Torpaqşünaslıq kafedrasında müəllim kimi çalışır.50-dən çox elmi məqalənin və 6 proqramın müəllifidir.

Number of Pages:

200

Book language:

English

Published On:

2019-08-20

ISBN:

978-613-9-41503-8

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

monitoring, Ecological estimation, Basin method, correlation, Qusarçay-Qudyalçay, ekoloji

Product category:

SCIENCE / Ecology