978-613-9-41939-5

Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο χώρο της Υγείας. Η περίπτωση του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Regular price
€45,90
Sale price
€45,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Η «Δι@ύγεια» είναι ένα νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες που επιδιώκει τη μέγιστη διαφάνεια της λειτουργίας τους, την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, την άμεση επικοινωνία και τον συντονισμό των φορέων καθώς και τη συστηματική συλλογή δεδομένων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και του τρόπου υλοποίησης της «Δι@ύγειας» στο χώρο της υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης (case study). Επιχειρείται, επίσης, ο εντοπισμός των αναγκών και των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική αλλά και η διατύπωση προτάσεων για τη βέλτιστη χρήση του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της συμβολής του στο νοσοκομειακό μάνατζμεντ και της διασύνδεσής του με άλλα ηλεκτρονικά προγράμματα που υλοποιούνται πρόσφατα στο ελληνικό σύστημα υγείας μέσω της υιοθέτησης νέου οργανωτικού και διαχειριστικού προτύπου, της ανοικτής διακυβέρνησης. Καταβάλλεται, τέλος, προσπάθεια να αναλυθούν τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εισαγωγή παρόμοιων προγραμμάτων στα κυπριακά νοσηλευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γε.Σ.Υ.

Author:

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ

Biographie:

Η Σοφία Βουτσίδου είναι μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Είναι κάτοχος MSc in Health Management του Frederick University της Κύπρου και υποψήφια διδάκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ηλεκτρονική υγεία και στο νοσοκομειακό μάνατζμεντ.

Number of Pages:

212

Book language:

English

Published On:

2019-11-22

ISBN:

978-613-9-41939-5

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

Clarity in administrative practice, electronic health programs, health informatics, hospital management, evaluation, Connectivity, open governance

Product category:

BUSINESS & ECONOMICS / Management