978-613-9-42019-3

Protifajčiarsky zákon

Legislatívne opatrenia k zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania v Českej republike

Regular price
€36,90
Sale price
€36,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Diplomová práca sa zaoberá Legislatívnymi opatreniami k zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania v Českej republike. Cieľom diplomovej práce je pomocou kvalitatívneho výskumu zistiť postoj a pripravenosť manažérov na zákon ,,o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových Látek“, s účinnosťou od 31.5.2017 a porovnať názory na ,,protifajčiarsky zákon,, u českej a slovenskej klientely.Práca má tri časti : teoreticko-metodologickú, analytickú a návrhovú časť. V úvode teoretickej časti sú predstavené jednotlivé krajiny Európskej únie a ich legislatívna úprava fajčenia. Následne sú v diplomovej práci pojednávané možné dopady protifajčiarskej politiky. Záver teoretickej časti tvorí legislatívna úprava fajčenia v Českej republike a kategorizácia hostinských zariadení podľa metodiky EUROSTATu. Druhá, analytická časť v úvode popisuje metodiku zberu dát. Následne sú zhodnotené výsledky výskumu, a to dotazníkového prieskumu a štruktúrovaného rozhovoru. Zo zistených poznatkov v analytickej časti vychádza návrhová časť, v ktorej sú uvedené návrhy a možné dopady nového zákona.

Author:

Filip Schmotzer

Biographie:

Ing. Filip Schmotzer v súčastnej dobe pôsobí ako Assistant F&B Manager v hotelovej prevádzke v Prahe. Svoje štúdium na Vysokej škole holetovej v Prahe ukončil štátnou záverečnou skúškou v obore Management hotelierstva a kúpeľníctva.

Number of Pages:

132

Book language:

Czech

Published On:

2019-11-27

ISBN:

978-613-9-42019-3

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

Fajčenie, zariadenie spoločného stravovania, reštaurácia, Bar, nočný/tanečný klub, zákon, Česká republika, respondent

Product category:

LAW / Public