978-613-9-44298-0

Mâtürîdî ve Gazâlî’ye Göre PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ HİKMETLERİ

Hikmet, Rasül, Nebi ve Peygamber Kavramları

Regular price
€61,90
Sale price
€61,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Peygamberlik veya nübüvvet meselesi, İslâm inanç ve düşünce tarihinin en önemli ve temel konularından birini teşkil eder. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte O’nun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddederek âlemde tesirleri gözlenen veya tezahür eden hikmet ve inayetinin bulunmadığına inanan deist grupların yanında nübüvveti hikmete uygun olmadığı gerekçesiyle inkâr eden Berâhime gibi aşırı bazı anlayışlar da olmuştur. Dinin temelini oluşturan vahyi, kutsal kitapları ve peygamberliği gereksiz bulan akımlar karşısında Mâtürîdî ve Gazâlî gibi İslâm âlimleri nübüvvetin ve Allah’ın insanlığa peygamber göndermesinin hikmet üzere olduğu tezini öne sürerler. Onlara göre Allah Hakîmdir, her fiili hikmet üzerinedir. Peygamberlerin gönderilmesi gibi ilâhî fiillerin bir çok hikmetleri de vardır. “MÂTÜRÎDÎ VE GAZÂLÎ'YE GÖRE PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ HİKMETLERİ" adlı bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte; Mâtürîdî ile Gazâlî’nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri, Birinci bölümde; Hikmet ve Rasül, Nebi ve Peygamber kavramı, İkinci bölümde ise; Mâtürîdî ve Gazâlî’ye göre peygamberlerin insanlığa gönderiliş hikmetleri akâid ve kelâm ilmi açısından incelenmektedir.

Author:

Osman Oral

Biographie:

Yazar, 1965 Düzce Gümüşova doğumlu. Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı'nda Yüksek Lisansını, Matüridi'nin Hikmet Anlayışı adlı teziyle de doktorasını tamamladı. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı'nda yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Number of Pages:

132

Book language:

Turkish

Published On:

2019-01-21

ISBN:

978-613-9-44298-0

Publishing House:

LAP LAMBERT Academic Publishing

Keywords:

Matüridi, Gazâlî, Peygamberler, Nebiler, Hikmet, Adem, Nuh, İbrahim, ISA, Musa, Mucize, Zelle, Mohammed

Product category:

RELIGION / General