978-620-0-47829-0

Türkiye'de Olimpiyat Oyunlarına Hazırlık Süreci

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) Yer Alan Sporcuların Kariyer Planlamaları ve Spor Başarılarına Etkisi

Regular price
€54,90
Sale price
€54,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Bu araştırma; Olimpiyat oyunlarına sporcu yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren, olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel sporcuların kariyer planlama etkinliklerini ve spor başarılarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak, Bingöl (2011) tarafından geliştirilen, güvenirlilik ve geçerliliği yapılan 47 maddeden oluşan Likert tipi Sporcu Kariyer Ölçeği ve demografik bilgilerin elde edilmesi amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; olimpik spor branşı ile ilgili Federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği kriterler dâhilinde seçilen ve TOHM bünyesinde Olimpiyat oyunları hedefiyle hazırlıklarını sürdüren sporcular, örneklem grubunu ise olimpik merkezlerde yer alan ve gönüllülük esasıyla ulaşılan 14 yaş ve üzeri 270 sporcu oluşturmuştur. Araştırmada; 22-25 yaş aralığında yer alan sporcuların kariyer planlama etkinliklerinin daha yüksek seviyede olduğu, 14-17 yaş aralığında yer alan sporcuların 18-21 ve 22-25 yaş aralığındaki sporculara göre sportif başarı oranlarının arttığı belirlenmiştir.

Author:

Metin YILMAZ

Biographie:

1987 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ ilinde tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda lisans eğitimini tamamladı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

Author:

Zeki Coşkuner

Biographie:

Number of Pages:

120

Book language:

Turkish

Published On:

2019-11-26

ISBN:

978-620-0-47829-0

Publishing House:

LAP LAMBERT Academic Publishing

Keywords:

Kariyer, Spor Başarısı, Olimpik Merkezler, Olimpiyat Oyunları

Product category:

SPORTS & RECREATION / General