CYPRINUS CARPIO(L.,1758)'DA CYP2E1 VE 3A4 ENZİM AKTİVİTELERİ

İki Farklı Göldeki Toksik-Karsinojenik Kirliliğin Cyprinus carpio (L.1758)'da CYP450 Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Regular price
€39,90
Sale price
€39,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Sitokrom P450 (CYP450) monooksijenaz enzim sistemleri faz 1 ve faz 2 enzimleri olarak ilaç biyotranformasyonunda görev alan, PAH, PCB ve dioksinler gibi kimyasal maddeleri, insektisitleri, petrol ürünleri vb. maddeleri metabolize eden sistemlerdir. Balıklarda, karaciğer sitokrom P4502E1 ve buna bağımlı anilin 4-hidroksilaz aktivitesi, sitokrom P4503A4 ve buna bağımlı eritromisin N-demetilaz aktivitesinin PAH, PCB ve dioksinlerle indüklenmesi bu tip organik kirleticilerin varlığının belirlenmesinde erken uyarı sinyali görevi yaptığından, en hassas biyolojik gösterge olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada iki ayrı göl (Çavuşçu ve Beyşehir Gölleri) belirlenerek organik kirlilikle ilgili enzim aktivitesini değerlendirmek amacıyla insanların sık tükettikleri bir balık türü olan sazan balığı seçilmiştir. Kirleticiler beslenme zinciriyle doğrudan planktonlarla ya da su ortamındaki diğer tüketici organizmalarla balıklara geçmektedir ve balıktan da tekrar insana geçmektedir. Belirlenen iki göldeki kirlilik enzim aktivite analizlerine göre yorumlanmıştır.

Author:

Hatice Banu KESKİNKAYA

Biographie:

1990 yılında Ankara ilinde doğdu. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimini, 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Selçuk Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Keskinkaya,halen doktora eğitimine devam etmektedir.

Author:

Cengiz AKKÖZ

Biographie:

Number of Pages:

84

Book language:

Turkish

Published On:

2020-07-06

ISBN:

978-620-2-67700-4

Publishing House:

LAP LAMBERT Academic Publishing

Keywords:

CYP450, CYP2E1, CYP3A4, CYPRINUS CARPIO, toksik, karsinojenik

Product category:

SCIENCE / Biology