978-620-2-67880-3

FİLMLERDE COĞRAFYA

FİLMLERDE YER ALAN MEKANLARIN COĞRAFYA ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Regular price
€39,90
Sale price
€39,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Diğer derslerde olduğu gibi Coğrafya öğretiminde de birçok materyallerle birlikte, belgeseller ve amaca uygun filmlerin kullanımının etkin öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, kalıcı izli öğrenmelerin gerçekleşmesinde önemi büyüktür. Belirtilenlerden hareketle bu çalışmada hayatımızın içindeki bir konu olan filmlerin kullanımının coğrafya derslerine yönelik görüşlerine etkisi konu edilmiştir. Bu amaçla filmlerde yer alan topografik şekiller kullanılarak bir öğretim materyali hazırlanmış ve bu öğretim materyalinin öğrencilerin coğrafya dersine yönelik görüşleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca filmlerdeki coğrafi kavramlarla ilgili görüntülerin kullanılması öğrencilerin coğrafya dersine yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve aynı zamanda coğrafi sorgulama becerisinin de kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin tutumlarında meydana gelen değişikliğin ne derecede gerçekleştiğini belirlemek amacı ile coğrafya dersi tutum ölçeği kullanılarak filmlerde geçen coğrafi mekânların ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik görüşleri üzerine etkisi ortaya konulmuştur.

Author:

NECATİ YAMAN

Biographie:

İlköğretimi Sivas'ın Gürün ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimini Kayseri'de Mimarsinan Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans Ankara da gazi üniversitesinde tamamladı. Hala Ankara'da özel bir okulda coğrafya öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Number of Pages:

68

Book language:

Turkish

Published On:

2020-07-13

ISBN:

978-620-2-67880-3

Publishing House:

LAP LAMBERT Academic Publishing

Keywords:

Geography teaching, film, Topographical figures, Attitude, Material

Product category:

SCIENCE / Geography