978-613-9-41680-6

Česká historie - po stopách demokratizace před r. 1914

Regular price
€41,90
Sale price
€41,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Hlavní teze této práce je, že demokracie je systém, který je daleko více, než systémy jiné, schopen zajistit spravedlnost pro všechny, na rozdíl od liberalismu, s převažujícími ekonomickými zájmy na úkor demokracie. V hledání podmínek pro demokracii je důležité se vracet do historie, v níž se obtížně, ale vědomě,podmínky pro demokracii rozvíjely v souladu s určitými idejemi a respektem pro rozdílné podmínky jednotlivých národů. Entita národa, pro svou nejširší integrovanost, byla mnohými shledána jako optimální pro demokracii. Princip ne obecně přijímaný. Příkladem systematického úsilí o demokratizaci, v kontextu nerovnoprávných podmínek v Rakousko-Uhersku, je český národ před r. 1914. Tato práce se věnuje konkrétním i filosofickým aspektům, které měly pro zakořenění demokratických hodnot rozhodující vliv: charakter vzdělávání, znalost světa, ve kterém lidé žili, znalost národní historie, cílená účast inteligence v zájmu úrovně národa. Vzhledem k rozsahu práce T. G. Masaryka, jeho názory, které mají většinou obecnější platnost, v ní převažují. Práce chce studentům i veřejnosti předložit alternativní pohled na proces demokratizace a na demokracii, kterou Masaryk nazval humanitní.

Author:

Marie L. Neudorflová

Biographie:

Marie L. Neudorflová obdržela her Mgr. a Ph.D. na Karlově univerzitě v Praze a na University of Alberta v Kanadě. Svou badatelskou, akademickou a publikační činnost orientuje v kontextu různých konfliktů v 19. století na důležité vývojové aspekty demokratizace českého národa, které nepostrádají obecnější povahu.

Number of Pages:

160

Book language:

Czech

Published On:

2019-08-13

ISBN:

978-613-9-41680-6

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

demokratizace, Evropa 19. století, Rakousko-Uhersko, Národy velké a malé, Český národ, Znalost historie, Tradice, Národní identita, Národní integrita, Europe 19th Century, Astro-Hungary

Product category:

HISTORY / General