9786200610959

Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin

Zaštita žrtava krivičnih dela propisanih Međunarodnim krivičnim pravom

Regular price
€84,90
Sale price
€84,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Autor u knjizi govori o tome da postojeća pomoć i zaštita žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nije sveobuhvatna, a u nameri dopune ili izmene određenih zakonskih rešenja za koja smatra da su nepotpuna i neadekvatna, ali i u cilјu formiranja odgovarajućih državnih, regionalnih, pa i međunarodnih tela koja bi kao osnovni zadatak imala zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela „Zločina protiv čovečnosti“. Dakle, govori da je pomoć i zaštita navedenim kategorijama samo površna, nedovolјna i nije sveobuhvatna. U skladu s tim, autor je rad objedinio u devet poglavlјa, te u desetom poglavlјu izneo zaklјučak u kojem daje rezime rezultata svoje analize, dajući pri tom i određene predloge de lege ferenda.Naime, govori o raspoloživim merama zaštite, o problemu nesprovođenja detalјne istrage o navodnim pretnjama žrtvama i svedocima, neprimenjivanju mera zaštite ili njihovom neodgovarajućem primenjivanju, nepostojanju podrške svedocima u toku glavnog pretresa, kršenju prava žrtava i svedoka zbog višestrukog davanja iskaza, te o propuštanju da se pruži adekvatna nadoknada i integralna reparacija žrtvama nasilјa tokom rata.

Author:

Miro Katić

Biographie:

Dr Miro Katić, doktor je pravnih nauka, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banja Luci, RS, (BiH), i Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, (SRB). Kao autor i koautor objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u prestižnim časopisima. Stalno je zaposlen u Upravi za borbu protiv terorizma i ekstremizma, MUP RS.

Number of Pages:

372

Book language:

Serbian

Published On:

2020-07-09

ISBN:

9786200610959

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

Genocide, War crime, Criminal law, victims protection, Crimes, Humanity

Product category:

SOCIAL SCIENCE / Sociology / General